Canon imageCLASS MF515x

Canon imageCLASS MF515x

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon imageCLASS MF515x วิธีลงเครื่องปริ้นของ Canon สำหรับ Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, macOS, Linux ได้จากรายการด้านล่าง

Driver Canon imageCLASS MF515x สำหรับ Windows


ไฟล์ ขนาด Download
MFDrivers for Windows 32 bit.exe 212.26 MB ดาวน์โหลด
MFDrivers for Windows 64 bit.exe 212.26 MB ดาวน์โหลด
UFR II-UFRII LT V4 Printer Driver for windows 8.1 10.exe 114.31 MB ดาวน์โหลด
PCL6 V4 Printer Driver for windows 8.1 10.exe 97.37 MB ดาวน์โหลด
Generic UFR II V4 Printer Driver for windows 8.1 10.exe 37.89 MB ดาวน์โหลด
Generic PCL6 V4 Printer Driver for windows 8.1 10.exe 37.27 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus UFR II Printer Driver for windows 7 8.1 10 32 bit.exe 31.10 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus UFR II Printer Driver for windows 7 8.1 10 64 bit.exe 35.03 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus UFR II Printer Driver for windows Vista and 8 32 bit.exe 26.99 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus UFR II Printer Driver for windows Vista and 8 64 bit.exe 30.39 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PS3 Printer Driver for windows 7 8.1 10 32 bit.exe 27.86 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PS3 Printer Driver for windows 7 8.1 10 64 bit.exe 31.56 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PS3 Printer Driver for windows Vista and 8 32 bit.exe 24.32 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PS3 Printer Driver for windows Vista and 8 64 bit.exe 27.56 MB ดาวน์โหลด
Generic PCL6 Printer Driver for windows Vista 7 8 8.1 10 32 bit.exe 22.18 MB ดาวน์โหลด
Generic PCL6 Printer Driver for windows Vista 7 8 8.1 10 64 bit.exe 24.31 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PCL6 Printer Driver for windows 7 8.1 10 32 bit.exe 29.52 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PCL6 Printer Driver for windows 7 8.1 10 64 bit.exe 33.21 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PCL6 Printer Driver for windows Vista and 8 32 bit.exe 25.29 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PCL6 Printer Driver for windows Vista and 8 64 bit.exe 28.51 MB ดาวน์โหลด
Generic FAX Driver for windows 7 8.1 10 32 bit.exe 15.98 MB ดาวน์โหลด
Generic FAX Driver for windows 7 8.1 10 64 bit.exe 18.02 MB ดาวน์โหลด
Generic FAX Driver for windows Vista and 8 32 bit.exe 13.85 MB ดาวน์โหลด
Generic FAX Driver for windows Vista and 8 64 bit.exe 15.88 MB ดาวน์โหลด
Patch for Network Scan USB Scan Driver for windows 8 8.1 10.exe 7.72 MB ดาวน์โหลด

Windows ที่รองรับ : Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 32-bit, Windows 8 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit


วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์ ลงเครื่องปริ้น Canon imageCLASS MF515x สำหรับ Windows

  1. 1. คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อบันทึกไฟล์ไดร์เวอร์ Canon imageCLASS MF515x ในเครื่องของคุณ
  2. 2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด
  3. 3. อนุญาตให้ติดตั้งไฟล์ตามที่ Windows ร้องขอ
  4. 4. ทำตามขั้นตอนในหน้าจอเพื่อติดตั้งไดร์เวอร์ Canon imageCLASS MF515x

Driver Canon imageCLASS MF515x สำหรับ macOS


ไฟล์ ขนาด Download
MF Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.9 to 10.15.dmg 22.19 MB ดาวน์โหลด
PS MF Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.9 to 10.15.dmg 6.35 MB ดาวน์โหลด
Scanner Driver and Utilities for Mac OS X 10.10 to 10.15.dmg 84.08 MB ดาวน์โหลด
Fax Driver and Utilities for Mac OS X 10.10 to 10.15.dmg 15.38 MB ดาวน์โหลด
Scanner Driver and Utilities for Mac OS X 10.9.dmg 84.31 MB ดาวน์โหลด
Fax Driver and Utilities for Mac OS X 10.9.dmg 15.21 MB ดาวน์โหลด
Scanner Driver and Utilities for Mac OS X 10.8.dmg 81.36 MB ดาวน์โหลด
Fax Driver and Utilities for Mac OS X 10.8.dmg 14.23 MB ดาวน์โหลด
MF Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.7.dmg 19.80 MB ดาวน์โหลด
PS MF Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.7.dmg 4.64 MB ดาวน์โหลด
Scanner Driver and Utilities for Mac OS X 10.7.dmg 67.03 MB ดาวน์โหลด
Fax Driver and Utilities for Mac OS X 10.7.dmg 12.18 MB ดาวน์โหลด
MF Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.6.dmg 47.25 MB ดาวน์โหลด
PS MF Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.6.dmg 26.63 MB ดาวน์โหลด
Scanner Driver and Utilities for Mac OS X 10.6.dmg 84.89 MB ดาวน์โหลด
Fax Driver and Utilities for Mac OS X 10.6.dmg 37.79 MB ดาวน์โหลด

macOS ที่รองรับ : Mac OS Catalina 10.15.x, macOS Mojave 10.14.x, macOS High Sierra 10.13.x, macOS Sierra 10.12.x, Mac OS X El Capitan 10.11.x, Mac OS X Yosemite 10.10.x, Mac OS X Mavericks 10.9.x, Mac OS X Mountain Lion 10.8.x, Mac OS X Lion 10.7.x, Mac OS X Snow Leopard 10.6.x

Driver Canon imageCLASS MF515x สำหรับ Linux


ไฟล์ ขนาด Download
UFR II-UFRII LT Printer Driver for Linux.tar.gz 101.95 MB ดาวน์โหลด

Linux ที่รองรับ : Debian os, SUSE Linux os, Linux Mint os, Boss os, Red Hat Enterprise Linux os, cent os, Fedora os, Ubuntu os