Canon LASER SHOT LBP6650dn

Canon LASER SHOT LBP6650dn

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Canon LASER SHOT LBP6650dn วิธีลงเครื่องปริ้นของ Canon สำหรับ Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, macOS, Linux ได้จากรายการด้านล่าง

Driver Canon LASER SHOT LBP6650dn สำหรับ Windows


ไฟล์ ขนาด Download
Generic Plus UFR II Printer Driver for windows 7 8.1 and 10 32 bit.exe 31.10 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus UFR II Printer Driver for windows 7 8.1 and 10 64 bit.exe 35.03 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus UFR II Printer Driver for windows Vista and 8 32 bit.exe 26.99 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus UFR II Printer Driver for windows Vista and 8 64 bit.exe 30.39 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PS3 Printer Driver for windows 7 8.1 and 10 32 bit.exe 27.86 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PS3 Printer Driver for windows 7 8.1 and 10 64 bit.exe 31.56 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PS3 Printer Driver for windows Vista and 8 32 bit.exe 24.32 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PS3 Printer Driver for windows Vista and 8 64 bit.exe 27.56 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PCL6 Printer Driver for windows 7 8.1 and 10 32 bit.exe 29.52 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PCL6 Printer Driver for windows 7 8.1 and 10 64 bit.exe 33.21 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PCL6 Printer Driver for windows Vista and 8 32 bit.exe 25.29 MB ดาวน์โหลด
Generic Plus PCL6 Printer Driver for windows Vista and 8 64 bit.exe 28.51 MB ดาวน์โหลด
Generic UFR-II Printer Driver for windows Vista 7 8 8.1 and 10 32 bit.exe 15.96 MB ดาวน์โหลด
Generic UFR-II Printer Driver for windows Vista 7 8 8.1 and 10 64 bit.exe 18.80 MB ดาวน์โหลด
Generic PCL6 Printer Driver for windows Vista 7 8 8.1 and 10 32 bit.exe 22.18 MB ดาวน์โหลด
Generic PCL6 Printer Driver for windows Vista 7 8 8.1 and 10 64 bit.exe 24.31 MB ดาวน์โหลด
UFR II Driver for Windows 32 bit.exe 23.69 MB ดาวน์โหลด
UFR II Driver for Windows 64 bit.exe 26.32 MB ดาวน์โหลด
PCL5e-5c-6 Driver for Windows 32 bit.exe 37.61 MB ดาวน์โหลด
PCL5e-5c-6 Driver for Windows 64 bit.exe 42.03 MB ดาวน์โหลด
PCL6 Driver for Windows 32 bit.exe 22.86 MB ดาวน์โหลด
PCL6 Driver for Windows 64 bit.exe 25.42 MB ดาวน์โหลด
PostScript 3 Driver for Windows 32 bit.exe 16.84 MB ดาวน์โหลด
PostScript 3 Driver for Windows 64 bit.exe 19.38 MB ดาวน์โหลด

Windows ที่รองรับ : Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 32-bit, Windows 8 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 32-bit, Windows XP 64-bit


วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์ ลงเครื่องปริ้น Canon LASER SHOT LBP6650dn สำหรับ Windows

  1. 1. คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อบันทึกไฟล์ไดร์เวอร์ Canon LASER SHOT LBP6650dn ในเครื่องของคุณ
  2. 2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด
  3. 3. อนุญาตให้ติดตั้งไฟล์ตามที่ Windows ร้องขอ
  4. 4. ทำตามขั้นตอนในหน้าจอเพื่อติดตั้งไดร์เวอร์ Canon LASER SHOT LBP6650dn

Driver Canon LASER SHOT LBP6650dn สำหรับ macOS


ไฟล์ ขนาด Download
UFR II-UFRII LT Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.10 to 10.15.dmg 61.97 MB ดาวน์โหลด
UFR II-UFRII LT Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.9.dmg 60.38 MB ดาวน์โหลด
UFR II-UFRII LT Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.8.dmg 54.11 MB ดาวน์โหลด
UFR II-UFRII LT Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.7.dmg 52.15 MB ดาวน์โหลด
UFR II-UFRII LT Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.6.dmg 85.16 MB ดาวน์โหลด
UFR II-UFRII LT Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.5.dmg 74.38 MB ดาวน์โหลด
PS Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.10 to 10.15.dmg 38.53 MB ดาวน์โหลด
PS Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.9.dmg 37.22 MB ดาวน์โหลด
PS Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.8.dmg 33.03 MB ดาวน์โหลด
PS Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.7.dmg 32.62 MB ดาวน์โหลด
PS Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.6.dmg 58.57 MB ดาวน์โหลด
PS Printer Driver and Utilities for Mac OS X 10.5.dmg 50.09 MB ดาวน์โหลด
UFR II Printer Driver for Mac OS X 10.5.dmg 58.52 MB ดาวน์โหลด
PS Printer Driver for Mac OS X 10.5.dmg 17.14 MB ดาวน์โหลด

macOS ที่รองรับ : Mac OS Catalina 10.15.x, macOS Mojave 10.14.x, macOS High Sierra 10.13.x, macOS Sierra 10.12.x, Mac OS X El Capitan 10.11.x, Mac OS X Yosemite 10.10.x, Mac OS X Mavericks 10.9.x, Mac OS X Mountain Lion 10.8.x, Mac OS X Lion 10.7.x, Mac OS X Snow Leopard 10.6.x, Mac OS X Leopard 10.5.x

Driver Canon LASER SHOT LBP6650dn สำหรับ Linux


ไฟล์ ขนาด Download
UFR II-UFRII LT Printer Driver for Linux.tar.gz 101.95 MB ดาวน์โหลด

Linux ที่รองรับ : Debian os, SUSE Linux os, Linux Mint os, Boss os, Red Hat Enterprise Linux os, cent os, Fedora os, Ubuntu os